Marketing and management for hotels, apartments, wellness centers 

and restaurants

Maximize your revenue today!


For hotels and apartments

Marketing and revenue strategy according to the individual requirements of the client. Consultations and analysis.

Setting up new and reconfiguration of existing hotel software - booking engine, channel manager and PMS.

Also for wellness centers and restaurants

Management of social networks, creation of texts and simple graphics, translations.

Work with reviews and online reputation.

Mé reference


Ing. Naděžda Bartelsenová

Ředitelka/Hotel Marttel

„Martinu jsem poznala v souvislosti s převzetím a nastartováním provozu hotelu v Karlových Varech. Začala naše intenzivní spolupráce, která pokračuje dodnes. Jejím hlavním prvotním úkolem bylo nastavení cen, několika prodejních kanálů (např. Booking, Expedia, HRS), vytvoření hotelových webových stránek, zavedení channel manageru, v prvních měsících fungování hotelu spravovala skupinové poptávky. Také nám celkově velmi pomohla s marketingem. V neposlední řadě se však osvědčila jako člověk, který vás nenechá ve "štychu". Martina je profesionál, který disponuje velkými znalostmi ve svém oboru a jednoznačně ji doporučuji. “

Lukáš Málik

Jednatel/Salut Restaurant

„Martina je pro mě partner č. 1., ať jdu řešit jakýkoliv projekt, kde potřebuji sociální sítě, PPC kampaně, www, grafiku nebo i překlady. Spolupracujeme spolu již dlouho na vícero projektech. Nejcennější její vlastností pro mě při naší spolupráci je její nadšení pro další projekt, pochopení problematiky, nastavení ideálního postupu ale také důsledná péče o běžný chod mých www a soc. sítí. Cením si velice její dravosti, oka pro detail a ochoty se nadále vzdělávat, především držet krok se stále se měnícími trendy v tomto oboru. Oceňuji její nasazení a ochotu spolupracovat na projektech nad běžný rámec. Jako osoba ve mně vzbuzuje důvěru a nadšení pro to být ještě kreativnější v mých podnikatelských záměrech, protože vím že mi vždy pomůže je realizovat a nebude jen hledat proč to nejde. S velkou důvěrou ji vždy velmi rád doporučím.